Leier Hungária Kft.Kertshop

Prémium kertépítési termékek

Adatvédelmi szabályzat

JOGI NYILATKOZATOK

1. INFORMÁCIÓK

A Leier Hungária Kft. nem vállal szavatosságot a weboldalon keresztül nyújtott információkért. Cégünk fenntartja a jogot arra, hogy a weboldalt, valamint az azon közölt információkat részben vagy egészben megváltoztassa, esetleg megszüntesse, vagy bármilyen javításokat végezzen rajta. A Leier Hungária Kft. nem vállal felelősséget azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek.

Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a honlapon megjelent fotók, grafikák eltérhetnek a forgalmazott termékektől, ezért vásárlás előtt a gyártónál vagy a forgalmazónál győződjön meg a termék külsejéről, tulajdonságairól.

2. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1. Adatkezelő neve: Leier Hungária Kft.
2. Adatkezelő címe: 9024 Győr, Baross G. út 42.
3. Adatkezelési nyilvántartási azonosítója: NAIH-71326/2013.
4. Elérhetőség: pr@leier.hu
5. Adatkezelés megnevezése: hírlevélküldés, marketing célú adatkezelés, időszakos promóció
6. Adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdésének a) pontja, azaz az adatkezeléssel érintett hozzájárulása, tehát az adatszolgáltatás önkéntes.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

7. Adatkezeléssel érintettek köre: Az adatkezeléssel kizárólag azok a természetes személyek, jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek érintettek, akik vagy amelyek jelen honlap igénybevételével a hírlevél-szolgáltatásra önkéntesen feliratkoznak, megrendelőként, vásárlóként önkéntesen adatot szolgáltatnak.
8. Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím
9. Adatkezelés célja: Hírlevélküldés, marketing célú valamint időszakos promócióhoz kapcsolódó adatkezelés, új és meglévő partnerekkel történő kapcsolattartás, tájékoztatás nyújtása a Leier Hungária Kft.szolgáltatásairól, termékeiről, megrendelések intézése, valamint az esetlegesen felmerült vevői reklamációk kezelése.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja és harmadik személynek nem adja át.

10. Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri, valamint a hírlevél-szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltatásról történő leiratkozást nem eszközli.
11. Az adatkezelés módja: Az adatkezelő harmadik fél részére a megadott adatokat nem továbbítja.
12. A Leier Hungária Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.
13. Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a pr@leier.hu címre kell eljuttatni, amire 30 napon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését a 10. pontban meghatározottak szerint.
14. Honlapunk használata során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza, a naplófájlban található adatokat a Leier Hungária Kft. nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.
15. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága előtt.

3. SZERZŐI JOG

A Leier Hungária Kft. weboldala, az azon fellelhető képi, hang és szöveges tartalom szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Leier Hungária Kft. írásos engedélyével lehetséges. Ennek megsértése szerzői jogi, polgári jogi illetve büntetőjogi következményekkel járhat.